Terminoak kontsultatzeko baliagarriak diren hiztegiak

Euskara hiztegiak eta Euskara>Gaztelania hiztegiak aurkeztu nahi dizkizuegu. Alde batetik, medikuntzarako terminoak kontsulta ditzakezu:


Eta bestetik, erizaintzarako euskarazko hiztegia:

 

Os queremos presentar diferentes diccionarios en Euskara y en Español>Euskara para usarlos en nuestra rutina laboral. Por un lado, puedes consultar términos para medicina:


Y por otro lado, diccionario en Euskara para enfermería:


20 visualizaciones