Jarduera anbulatorioa eten egin da / Se suspende la actividad ambulatoria

Jarduera anbulatorioa eten egin da, beste agindu bat eman arte / Se suspende la actividad ambulatoria hasta nueva orden


Abuztuaren 16tik aurrera, bertan behera geratuko dira aurrez aurreko kanpo-kontsultak, errehabilitazio-saioak, premiazkoak ez diren proba erradiologikoak (OTA eta erresonantzia magnetikoa barne) eta programatutako proba diagnostiko gehienak. Telefonoz eta SMS bidez eman zaie abisua erasandako pertsonei, osteguna baino lehen hitzordua jarrita, eta, astean zehar, gainerakoei ere jakinaraziko zaie, beste abisu bat eman arte. Klinikako medikuak paziente bakoitzarekin harremanetan jarriko dira, kasu bakoitza aztertzeko eta, ahal den neurrian, klinikan nahiz kontsultategietan pilaketak saihesteko.

A partir del Lunes 16 quedan suspendidas las consultas externas presenciales, sesiones de rehabilitación, pruebas radiológicas no urgentes (incluidos TAC y Resonancia Magnética) y la mayoría de las pruebas diagnósticas programadas. Ya se ha cursado el aviso telefónicamente y vía SMS a los afectados con cita antes de jueves y en transcurso de la semana se extenderá al resto hasta nuevo aviso. El personal facultativo de la clínica se pondrá en contacto con cada uno de los pacientes para analizar cada caso y evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones tanto en la clínica como en los consultorios.